Karadeniz Sıcak Bölgeler Projesi

Amacı:Avrupa Birliği’nin desteklediği ve hibe verdiği, TÜBİTAK – Marmara Araştırma Merkezi’nin hazırladığı “HOT BLACK SEA – Sıcak Noktaların Bütünleşik Yönetimi ve Karadeniz Ekosisteminin Korunması Projesi”nin eğitim alanındaki paydaşı TURMEPA olmuştur. Bu önemli proje için Karadeniz’de yoğun kirlilikle karşı karşıya kalan nehirler üzerinde 50 sıcak nokta belirlenmiştir. Kirliliği önlemek ve yönetmek için yerel ve ulusal çapta çalışmaların daha da güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken proje, bu hedefe ulaşmak için gerekli araçları oluşturarak, Karadeniz ekosistemini korumaya katkı sağlamayı amaçlamıştır.

Eğitim Konuları: Proje eğitimlerinin metot ve içeriklerinin hazırlanması için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve ODTÜ Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü ile iş birliği yapılmıştır. Hazırlanan “Ekosistem Bilinçlendirme Programı” ile gençlerin karasal kaynaklı kirlilik sebebiyle denizlerimizde ve kıyı bölgelerimizde ortaya çıkan tehlikelerin bilincine ulaşmaları sağlanmıştır.

Hedef Grubu:Ortaöğretim, lise ve dengi okullarda okuyan öğrenciler.