ENTEGRE ARAZİ KULLANIMI YÖNETİM MODELİ PROJESİ” EKOSİSTEM EĞİTİM PROGRAMI

www.e-blacksea.com

Amacı: TURMEPA, Hayrabolu Belediyesi ve Namık Kemal Üniversitesi’nin ortaklaşa hazırladığı, Karadeniz Havzası’nda “Entegre Arazi Kullanımı Yönetim Modeli Projesi” 2013 yılı Mayıs ayında Avrupa Birliği Hibe Projesi desteğiyle hayata geçirilmiştir. 2 yıl süren proje ile Ergene Havzası üzerinde delta ve lagün gibi kıyı alanları ile bu alanlara ait sulak alanlar için bir entegre arazi kullanımı yönetim modeli oluşturulması amaçlanmıştır. (Integrated Land – Use Management Modelling of Black Sea Estuaries). TURMEPA, projenin eğitim ayağını üstlenmiştir.

Eğitim Konuları:
  • Ekosistem ve ekosistem bileşenleri
  • Havza nedir?
  • Ergene Havzası ve özellikleri
  • Ergene Havzası’nı kirleten sebepler
  • Ergene Havzası’nı korumak için neler yapmalıyız?

Hedef Grubu: Orta öğretim öğrencileri ve yetişkinler, yerel üniversiteler, araştırma kurumlarında görevli akademisyen, araştırmacı ve uzmanlar.