5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

TURMEPA, “Dünya Çevre Günü”nde deniz ve su varlıklarının doğanın bütünlüğü ile korunmasını, sürdürülebilir gelişmenin sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre ile birlikte olmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda toplumsal bilincin artmasını, ekosistemin dinamik ve bütünsel içerikleriyle korunmasını ve destekleyici projeleri ilkesi olarak görmektedir. 1972 yılında Stockholm’de Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından düzenlenen, 133 ülkenin katılımıyla gerçekleşen zirvede alınan bir kararla 5 Haziran “Dünya Çevre Günü” olarak ilan edilmiştir. O tarihten günümüze kadar 5 Haziran tarihinde çevre koruma bilincinin arttırılması ve çevre sorunlarına dikkat çekilmesi için etkinlikler düzenlenmeye başlamıştır.

Günümüzde insanlığın doğadan talebi artıyor. Doğal kaynaklar kirleniyor ve yok oluyor. Balık stokları azalıyor. Orman alanları daralıyor. Biyolojik çeşitlilik kayboluyor. Doğal kaynaklara yönelik talep sürdürülebilir olmayan bir düzeye ulaşarak gezegenimizin kendini bir yıl içinde yenileme ve atıkları özümleme kapasitesinin süresi de giderek kısalmaktadır. Şehirleşme, kirlenme ve iklim değişikliği, artan temiz ve kullanılabilir su ihtiyacı, aşırı tüketim, karadaki ve denizdeki atıklar, biyolojik çeşitlilik ve canlıları olumsuz etkilemektedir.

Birleşmiş Milletler, her yıl tüm bu çevresel sorunlardan yola çıkarak dünyanın gündemini belirleyen bir tema seçmekte ve dünya çapında 5 Haziran Çevre Günü’nde bu temaya uygun etkinliklerle çevresel farkındalık sağlanmaktadır. TURMEPA da Dünya Çevre Günü’nde global çevre problemlerine dikkat çekmek amacıyla her yıl çeşitli etkinlikler düzenlemektedir.