SINIRSIZ MAVİ

www.sinirsizmavi.com

Amacı: 12 yıllık kademeli zorunlu eğitim kapsamındaki öğrencilere, seviyelerine uygun olarak insan ve deniz ilişkisinin sürdürülebilir olmasını öğretmek, su ve deniz kirliliği ile kirliliğin önlenmesi konusunda bilinçlenmelerini ve duyarlılık kazanmalarını sağlamak.

Eğitim Konuları:
- Denizin yaşam içindeki önemi,
- Denizel biyolojik çeşitlilik,
- Deniz kirliliğinin nedenleri,
- Çevreye yönelik ulusal ve uluslararası yönetmelikler ve eylem planları.

Hedef Grubu: Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı temel eğitim, orta öğretim ve dengi okullardaki öğrenci, öğretmen ve diğer görevliler.  

Eğitim materyalleri için tıklayınız!