KENDİNİ KEŞFET PROJESİ

Amacı: Kendini Keşfet Projesi, Türkiye’nin her yerinden üniversite öğrencilerinin aktif katılımıyla 8 - 13 yaş arası çocukların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı, özgüvenlerini, ifade becerilerini ve yaratıcılıklarını artırmayı amaçlıyor.

Eğitim Konuları:
- Sözel-sayısal beceriler, 
- İnsan hakları,
- Toplumsal cinsiyet, 
- Kitle iletişim araçlarının önemi, 
- Eğitsel drama,
- Çatışma-uzlaşma-barış, 
- Sanatsal beceriler.

Hedef Grubu: 8 - 13 yaş arası çocuklarasdasdasd