FARK ETTİM! DENİZLER BİZİM OKSİJEN KAYNAĞIMIZ

D-Marin İşbirliği ile 2015 yılında hayata geçen “Fark Ettim! Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız” Projesi, Muğla ve Aydın illerinde denize kıyısı olan bölgelerde yaşayıp, daha önce hiç yakından görmemiş dezavantajlı çocukların denizler ve deniz canlıları ile tanışması, deniz kirliliği konusunda insanların rolünü öğrenmelerini hedefleyerek yola çıktı. Her yeni yılında üzerine bir artı katarak öğrenci ve öğretmenleri sadece denizlerle değil, teknoloji ve 21.yy becerileriyle de buluşturarak büyümeye, etki alanını genişletmeye devam etti. Bu kapsamda 2019 yılından itibaren “STEAM İle Denizleri Koruyorum!” ismi altında denizleri korumak için öğrenciler öğretmenleri mentörlüğünde STEAM projeleri üreterek, geleceğin meslek dalları ile tanışma imkanı bulmaktadır.

Amacı: Bu proje ile çocukların sadece deniz hayatına değil, tüm doğayı algılayışlarına ışık tutmak ve bir bilim insanı gibi düşünerek yeni fikir ve projeler üretmelerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Proje kapsamında öğretmenlere eğitici eğtiimleri, çocuklara ise bir projenin nasıl yapılacağı ve nasıl hayata geçirileceği konusunda eğitimler verilmekte, tüm bu eğitim ve mentörlük toplantıları sonucunda öğretmenleri ile STEAM projeleri üreten çocukların çalışmaları konusunda uzman bağımsız jüri üyeleri tarafından bilimsellik, sürüdürülebilirlik, özgünlük ve uygulanabilirlik kategorilerinde değerlendirilmektedir. 

Eğitim Konuları:

  • Denizlerin Önemi ve Deniz Ekosistemi
  • Denizlerdeki Oksijen ve Besin Üretimi
  • Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri
  • Deniz Kirliliği ve Önlemleri
  • Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi
  • Bireysel Sorumluluklarımız
  • STEAM uygulamaları ve içerikleri
  • Bilimsel Proje Hazırlama

Hedef Grubu: Muğla ilindeki 13 ilçedeki okulların öğretmenler ve 5.- 6. Sınıf öğrencileri

Fark Ettim! Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız Proje Filmi İçin Tıklayınız

STEAM ile Denizleri Koruyorum Filmi için tıklayınız