Yeşil Gemi - Mehmet Sevim Ulusal İHO.

Projede Tanımlanan Problemler
Denizlerdeki atıkların deniz ekosistemindeki canlılar için tehlike oluşturması.
 
Projenin Amacı
Denizlerdeki atıkları temizlemek.
 
Projenin Hedefi
Atıkların deniz ekosistemindeki canlılar için tehlike oluşturmasını önlemek ve daha temiz, daha yaşanılabilir bir deniz ekosistemi oluşturmak.
 
Proje Hakkında Bilgi
Denizlerde gittikçe artan kirliliği önlemek amacıyla böyle bir proje tasarladık.
 
Projede Kullanılan Araç ve Gereçler
Elektronik malzemeler, Kodlama, Maket materyalleri (köpük, karton, boya malzemeleri vs).
 
Proje Mentor Öğretmeni
Ebru Erkan
 
Proje Ekip Üyeleri
Ayşe Erdeniz, Hatice Saruhan, Mehmet Emre