Robotik Shark - Kazım Karabekir Ortaokulu

Projede Tanımlanan Problemler
Kirli denizlerde yaşayan balıkların hayatını kaybetmesi, ekosistemin zarar görmesi.
 
Projenin Amacı
Deniz kıyısı, yüzeyi ve dibinin uzun süreli temiz kalmasını sağlamak.
 
Projenin Hedefi
Deniz kirliliğinin önlenerek, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak.
 
Proje Hakkında Bilgi
Okul genelinde tüm öğrencilerden “Deniz Kirliliği” konulu proje üretmeleri istendi. Bu projeleri düşünme aşamasında Robotik Shark ortaya çıktı.
 
Projede Kullanılan Araç ve Gereçler
Arduino Seti, Pet Şişe, Karton, Atıkların Toplanması Için Konserve
Proje Mentor Öğretmeni
Salih Suha Sadıç
 
Proje Ekip Üyeleri
Bennu Nisa Yalçın