Akıllı Bahçe Sulama Sistemi

Projede Tanımlanan Problemler
Dünya nüfusunun artış hızıyla beraber su tüketiminin de aynı oranda hızla artmasından dolayı gelecekte su taleplerinin karşılanamayacak olması; su tüketiminin %70’inin tarımda harcanması ve su kaynaklarının gereksiz kullanımı.
 
Projenin Amacı
Su tasarrufu açısından projemiz önemlidir. Örneğin tarlalar sulanırken çok fazla su harcanıyor ve bazen ürünler ya çok fazla ya da çok az sulanıyor. Yani gerekli miktarda su verilmiyor. Bu proje ihtiyacına göre sulama yapacak. Bu sayede barajlardaki su arıtılarak deniz suyunun gereksiz kullanımının önüne geçilecek.
 
Projenin Hedefi
Su kaynaklarımızın gereksiz kullanımının önüne geçilmesi, öğrencilerde tasarruf, çevre koruma ve küresel ısınma ile mücadele bilincinin oluşturulması.
 
Proje Hakkında Bilgi
Temiz suya erişim 21. yüzyılda insanlığın en önemli ortak meselelerinden birini oluşturuyor. Dünya genelinde suyun %70’i tarım, %20’si endüstri ve yüzde 10’u da evsel olarak kullanılıyor. Yerküredeki suyun yaklaşık %70’inin tarımda tüketilmesi, bu alanda doğru ve etkin kullanımın önemini gündeme getiriyor.
 
Projede Kullanılan Araç ve Gereçler
Arduino (sistem/kumanda), Arduino Uno Kit, Breadbord, Su Pompası, Sonda Hortumu, Nem Sensörü, Güneş Paneli, Tinkercad, Ayarlanabilir Adaptör ve Röle Kartı, Toprak ve Suya Dayanıklı Kutular, Su Motoru, Arduino Motor Sürücü Shield, LCD Arayüzü Modülü (20*4), I2C Modülü, Selenoid Valf 12v, Servo Motor.
 
Projenin Bize Kazandırdıkları
Öncelikle proje STEM yaklaşımının eğitime entegre edilmesine örnek olan bir proje olması dolayısıyla bizde oldukça heyecan uyandırdı. Projenin araştırma sürecinde su kaynaklarının en çok hangi alanlarlarda kullanıldığı konusunda bilinçlendik. Öğrencilerde tasarruf ve çevre koruma bilincinin geliştirilmesi konusunda güzel bir adım attık. Projenin geliştirme sürecinde ise öğrencilerin yaratıcı ve analitik düşünme becerilerinde ilerleme izledik. Problem çözme basamakları, mühendislik tasarım sürecini yaparak yaşayarak öğrenmelerine adım adım şahitlik ettik. Aynı zamanda proje kapsamında hem bizlerin hem öğrencilerin aldığı kodlama eğitimi vizyonumuzu geliştirirken projemizde de önemli adımlar atmamızı sağladı. Projenin geliştirilme sürecinde yaptığımız Maker Atölye ziyaretleri verimli çalışmamızı hızlandırdı ve sonuç olarak işlevsel problem kurumumuza uygun üç boyutlu bir materyal ortaya koyma yolunda ilerleme katettik.
 
Proje Mentor Öğretmeni
Yasemin Çetin, Saliha Ebru Tütüncü

Proje Ekip Üyeleri
Alperen Yusuf Çayır, Defne Durur, Eylül
Ece Aktaş, Melisa Buğday,
Reyhan Can, Rojhan Kevser, Suğranur
Öztürk, Sümeyra Tekin, Tuana
Doğanay, Yaren Üstün