Kirlilik Ölçer - Kocataş Barbaros Ortaokulu

Projede Tanımlanan Problemler
Yüzeysel deniz kirliliği, atık yağlar ve atıkların doğru ayrıştırılmaması nedeniyle deniz suyunda oksijen seviyesinin düşmesi.
 
Projenin Amacı
Turistlerin denizlerin sahil kısmındaki kirlilik oranını çok hızlı bir şekilde telefonlarından öğrenerek, yüzmek için daha temiz denizleri seçebilmelerine olanak
sağlamak ve belli bir kirlilik seviyesine ulaşan kıyıları yetkili birimlere anında haber vererek onların gerekli temizlik işlemlerini yapmasını sağlamak.
 
Projenin Hedefi
Geliştirilen kirlilik ölçme cihazıyla denizlerdeki kirliliği ölçerek deniz canlılarını korumak, deniz kirliliğine dikkat çekmek ve deniz ekosisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak, toplumsal farkındalığı artırmak.
 
Proje Hakkında Bilgi
Turizm bölgelerinde dubalara takılacak denizyıldızı şeklinde bir aparat ile pH, bulanıklık, çözünmüş oksijen ölçümü yapmak.
 
Projede Kullanılan Araç ve Gereçler
Arduino Seti, Scratch ve Tinkercad Programları, Ph, oksijen ve Bulanıklık Sensörü
Proje Mentor Öğretmeni
Bilgen Çoban, Tuğçe Şahin
 
Proje Ekip Üyeleri
Aylin Damla Çelikel, Bilgesu Öcal, Elvin Neva Hacısalihoğlu, Tuanna Güven, Hatice Ravza Eto, Sidelya Doğan