Apartmanlarda Yağ Toplama Sistemi - Kocataş Barbaros Ortaokulu

Projede Tanımlanan Problemler
Toplu yaşam alanlarındaki atık yağların su kaynaklarına ulaşması.
 
Projenin Amacı
Konutlara yerleştirilecek olan atık yağ depolama sistemi ile atık yağların su kaynaklarına ulaşmaması için depolama ve toplama sistemi geliştirmek.
 
Projenin Hedefi
Evlerdeki atık yağların lavaboya dökülerek suya karışmaması için pratik bir atık yağ depolama sistemi üretmek.
 
Proje Hakkında Bilgi
Gelecekte sağlıklı bireyler yetişmesi için su kaynaklarının kirliliğinin önlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla lavaboya dökülen atık yağların suya karışmaması için konutlarda atık yağ depolama sistemi kurulması ve asansör sistemi yardımıyla toplanması için bir ürün geliştirildi.
 
Projede Kullanılan Araç ve Gereçler
Arduino Seti, Scratch ve Tinkercad Programları, Ph, O2 ve Bulanıklık Sensörü.
 
Proje Mentor Öğretmeni
Bilgen Çoban, Tuğçe Şahin
 
Proje Ekip Üyeleri
Bahar Erci, Elif Çifci, Mert Demirkan Demir, Mina Aksu, Yunus Emre Teyin, Zehra Yılmaz,