Akıllı Sera Akıllı Saksı - Zekeriyaköy Ortaokulu

Projede Tanımlanan Problemler
Suyun gereksiz yere fazla tüketilmesi, sera sistemlerinin doğal su döngülerine ve doğal ürünün elde edilmesine olumsuz etkisi, aşırı yağışlarda bitkilerin zarar görmesi ve toprak yüzeyindeki minerallerle zengin toprak örtüsünün erozyonla kaybı.
 
Projenin Amacı
Yağmur sularını toplayıp tekrar değerlendirmek, suyun verimli ve doğru kullanılmasını sağlamak yoluyla, doğal su döngüsüne katkı sağlayarak, erişilebilir temiz su kaynaklarının korunmasında destekte bulunmak. Yapılacak su arıtma ve sulama sistemi yardımıyla su tasarrufu yapmak ve h2O su değerini koruyup en verimli şekilde kullanmak.
 
Projenin Hedefi
Suyun doğal döngüsünü desteklemek, aşırı yağışlarda yağmur sularını depolamak ve suyu ihtiyaç oranında tasarruflu kullanmak, borular yardımıyla zamanlayıcı özelliği yaratılarak sudan etkin bir şekilde yararlanmak, küçük alana rağmen üretimin fazla olması, zamanlayıcı ve nem sensörleri ile beraber çiçek ve sebzelere verilen suyun verimliliğini artırma.
 
Proje Hakkında Bilgi
Başlangıçta su döngüsünü korumak adına öğrencilerde su farkındalığı yaratmak için okullarda su bahçeleri ve şehirlerde aşırı betonlaşma sonucu kaybolan yağmur sularını temiz bir şekilde denizlerimize kazandırma ve akıllı tarla sulama sistemleri tasarlamayı düşündük. Şartlarımızı değerlendirdiğimizde projeyi sürdüremeyeceğimizi gördük ve durdurduk. Daha sonra okul olarak sorumluluğumuzu yerine getirmek isteğiyle kalan sınırlı ekiple, kalan zaman aralığını değerlendirerek projeyi daraltıp mevcut sürede yetiştirmek amaçlı akıllı sera ve akıllı saksı projesini yapmaya karar verdik.
Projede Kullanılan Araç ve Gereçler
Arduino Seti, Elektronik Malzemeler, Kodlama, Maket Materyalleri (köpük, karton, boya malzemeleri vs), Isı Ölçme, Ph Ölçme, Bluetooth Sensörü, Sıcaklık ve Nem Sensörü, Eksen Pusula ve Atmosferik Basınç Sensörü, Su Akış ve Hidrolik Basınç Sensörü, Arduino Sıvı Seviye Sensörü, Analog Ph Sensörü.
 
Proje Mentor Öğretmeni
Gülbahar Altınoluk, Gökhan Buluş
 
Proje Ekip Üyeleri
Ahmet İpek, Beren Özdemir, Efe Yıldırım, Esra Naz Özyer, Selim Samet Aktürk