Sulamatik 'Su Tasarrufu' - Şehit Muharrem Kerem Yıldız İHO

Projede Tanımlanan Problemler
Sulama esnasında aşırı su kullanımı.
 
Projenin Amacı
Meyve sebze bahçelerinde ve seralarda akılcı ve bilimsel bir sulama sistemi
kurarak su tasarrufu sağlamak.
 
Projenin Hedefi
Sulama esnasında aşırı su kullanımını engelleyerek su tasarrufu sağlamak,- bitkilerin susuz kalmasını engelleyerek ürün kaybını azaltmak.
 
Proje Hakkında Bilgi
Ülkemiz su kaynakları bakımında yeterli olmasına rağmen suyun bilinçsiz tüketimi yoğun olarak görülmektedir. Kullanılan toplam suyun yaklaşık olarak % 74’ü sulamada harcanmaktadır. Ülkemizde kullanılan sulama yöntemleri içerisinde en fazla su kaybı, yüzey sulama yönteminde oluşmaktadır (su kaybı %35 - %60), yağmurlama ve damla sulamada ise su kaybı daha azdır (%5 - %25). Bitkinin yetişmesi için uygun şartlardan biri de sudur. Bazı bitkilerin belirli periyotlarla su ihtiyacının karşılanması gerekir. İnsanların günlük yaşantısı gereği bu zamanlamada aksaklıklar yaşanmaktadır. Gereksiz su tüketimi yapılabilmektedir. Fazla su kullanımı bazı bitkiler için de sorun teşkil edebilmektedir. Dünyadaki su oranının giderek azaldığı bu dönemde bitkilerin de bu paydan ihtiyacı kadarını kullanabilmesi için bu proje düşünülmüştür. Projemizde sensörler yardımıyla topraktaki nemi ölçüp, yüzdelik olarak belirli bir nem miktarının altında ise sulama işlemini gerçekleştirip aynı zamanda bu işlemi
yaparken ihtiyacı kadar su harcanması sağlanmaktadır.
 
Projede Kullanılan Araç ve Gereçler
Arduino Uno Kit, Su Motoru, Toprak Nem Sensörü, LCD ekran, Jumper kablolar, Pil, Sıcaklık ve nem sensörü
 
Proje Mentor Öğretmeni
Ferhan Deveci, Mehmet Ceylan

Proje Ekip Üyeleri
Ahmed Kerem Yıldız, Arda Algelincik, Azra Arıkan, Furkan Cerrah, İhsan Kerem Yavuz, İlayda Çetinarslan, Meryem Sina Algül, Mustafa Mahmut Yıldırım, Sudenur Çöpüroğlu, Zeynep Sara Özel