ÜYE OLDUĞUMUZ ALANLAR

Ulusal Gönüllülük Komitesi

Ulusal Gönüllülük Komitesi (UGK), 2013 yılı Mayıs ayında kurulan, gönüllülüğün tanınması, güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasını destekleyen stratejik bir danışma organıdır. Gönüllülüğün tanınması gibi ortak bir amaç doğrultusunda gönüllülük alanındaki aktörleri bir araya getirerek, iş birliğini desteklemeyi ilke edinmiştir. Komitenin daimi sekreteri Birleşmiş Milletler Gönüllüleri’dir (UNV). Her yıl komite üyeleri arasındaki STK yöneticileri tarafından Genel Sekreterlik belirlenir ve daimi hedef ile amaçlar doğrultusunda çalışmalar sürdürülür.

TURMEPA olarak, gönüllülüğün ülkemiz nezdinde tanınmasını, güçlendirilmesini ve yaygınlaştırılmasını desteklemek, ülkemiz STK’ları arasındaki iş birliğini kuvvetlendirmek, uluslararası arenada vatandaşlarımızın sorumluluk bilincini tanıtmak ve her bir STK’nın aktif gönüllü kazanımını güçlendirmek amacıyla 30 Eylül itibariyle komiteye üye olarak Genel Sekretarya görevini gönüllü olarak üstlendik.

www.ulusalgonullulukkomitesi.org