TURMEPA GÖNÜLLÜSÜ KİMDİR?

İçinde yaşadığı ekosistem ve ailesi ve yakın çevresi dışında da bireyi olduğu toplum yararına hiçbir çıkar beklentisi içinde olmadan, içselleştirip, doğru olduğuna inandğı hedefler doğrultusunda seçtiği toplumsal girişime ya da bir STK bünyesindeki etkinliklere destek olmak, sosyal girişimciliği kabullenmek, bu kapsamda seçtiği STK’nın Gönüllü Beyanı’ni imzalamak ve seçtiği alan ile ilgili gönüllü programlarını tamamlayarak aktif olarak eylemde bulunmak, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın Gönüllülük tanımıdır.

KİMLER TURMEPA GÖNÜLLÜSÜ OLABİLİR?
 • Derneğin misyon ve ilkelerini benimseyen,
 • Derneğin misyon ve ilkelerine uygun olarak belirlediği hedef ve etkinliklere ölçülebilir katkıda bulunabilecek eğitim, meslek ve kişilik özelliklerine sahip olan,
 • Deniz ve kıyı ekosisteminin korunmasına yönelik çalışmalarında TURMEPA ile düşünmeye, tartışmaya ve harekete geçmeye hazır tüm vatandaşlarımız TURMEPA’da gönüllü olabilir, başvuruda bulunabilir.
TURMEPA GÖNÜLLÜSÜNÜN İLKELERİ VE HAKLARI NELERDİR?

İlkeleri:
 • Deniz ekosistemine duyarlılık
 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik
 • Farklılıklara saygı
 • Yerel ile katılım
 • Ekip çalışması ve paylaşımcılık
 • Hayat boyu öğrenim
 • Sürdürülebilirlik
Hakları: Tüm aktif gönüllüler,
 • İçinde bulundukları her faaliyet hakkında bilgi alma, eleştiri yapma, eleştirinin dikkate alınmasını bekleme,
 • Katkı verdikleri her faaliyetin sonuçlarından haberdar olma ve katkısının görünür olmasını bekleme,
 • Yer almak istedikleri çalışma alanlarını, çalışma gün ve saatlerini seçme,
 • Destek verdikleri faaliyetlerin eğitim-sosyal etkinlik vb. faydalarından katkıları ile doğru orantılı olarak eşit şekilde yararlanma,
 • Kamuoyuna deklare edilen TURMEPA görüşlerini savunma ve kollama haklarına sahiptir.
TURMEPA GÖNÜLLÜSÜ HANGİ ALANLARDA, NELER YAPAR?

Çevrimiçi Gönüllüsü: Her yaş grubundan, evde oturan, özel gereksinimi olan veya çok yoğun iş temposu olan, öğrenci, emekli her birey katılımcı olabilir. Sosyal medya kanalları, kısa film ve fotoğraflar ile etkin olurlar. Merkez tarafından belirlenen zaman dilimleri içinde online ya da yüz yüze oryantasyonlar sonrasında, şahsi sosyal medya hesaplarında, Dünyamızda Neler Oluyor? ve Deniz Hukuku başlıklarında savunuculuk faaliyetlerini ulusal ve uluslararası arenada icra eden bireylerdir. Ayrıca, yazı yazma, düzeltme ve çeviri yapma, danışma, araştırma, proje geliştirme ve yönetimi başlıklarında sınırlar ötesi işbirliği yaparlar.

Eğitim Gönüllüsü: 25-50 yaş aralığındaki, gönüllü ya da profesyonel olarak eğitim geçmişi olan, TURMEPA Gönüllülük prosedürü içinde yer alan eğitimlerin öğretmen, çocuk ve yetişkinlere verilmesinde gönüllü eğitmen olarak destek veren, bunun için gerekli eğitici eğitimini aldıktan sonra ulusal arenada hedeflenen illerde aktif olan bireylerdir.

Etkinlik Gönüllüsü: Her yaş grubundan bireylerdir. Derneğin düzenlediği önemli gün etkinliklerinde ulusal ve uluslararası arenada ve etkinliğin içeriğine paralel tüm görevlerde kolaylaştırıcı, organizatör ve katılımcı olarak yer alırlar. İletişim faaliyetleriyle ilgili konularda ve tasarımlarda destek verirler. (Stant kurulumları, yerel medya ile ilişkiler vb).

Topluluk Gönüllülüğü: Üniversitelerde, kamu ve özel sektörde teşkilatlanarak oluşturulan, ulusal arenada amaç ve hedefleri belirlenmiş en az 5 kişiden oluşan gönüllü topluluklarıdır. Deniz Elçileri olarak tanımlanırlar. Topluluk Kılavuzları doğrultusunda faaliyetlerini yürütürler.

Bilgi Notu: Yabancı uyruklu gönüllü adaylarımız da “Çevrimiçi Gönüllülük” ve “Etkinlik Gönüllülüğü” başlıklarında bize katılabilirler.