Plastik Yok Edicisi

Derin Eralp 
Ankara Özel Bilkent Üniversitesi laboratuvar okulu 
4. Sınıf