TURMEPA Akademi Öğrenme Programları

I. SIFIR ATIK VE SIFIR ATIK MAVİ
Bireylerin günlük yaşamlarında evde, okulda israfı önlemek, doğal kaynakları doğru kullanmak vb. Sıfır Atık Felsefesi anlatılır. Ayrıca, Sıfır Atık uygulamalarının günlük yaşamımızdaki faaliyetlere paralel olarak karadaki sıfır atık uygulamalarının denizler ve su kaynakları için de Sıfır Atık Mavi öğrenme programları ile ele alınır.

II. DENİZLER VE SU KAYNAKLARININ ÖNEMİ
Türkiye denizlerinin coğrafi özellikleri, denizlerin ürettiği oksijen ve besin kaynakları, denizlerin yararları, deniz canlıları, denizdeki besin ve mineraller ve kullanılabilir su kaynakları bilgileri verilmektedir. Ayrıca, sürdürülebilir denizler ve su kaynakları için denizler, deniz canlıları, deniz çöpleri, deniz çöplerinin ekosistem üzerindeki etkileri ve çevresel faktörler anlatılmaktadır. Bunun yanı sıra, mevcut sorunlar, çözümlerden bahsedilirken kişilerin bireysel sorumluluklarını da fark etmeleri sağlanır.
 
III. KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: 
Küresel iklim değişikliğinin buzulların erimesi, denizlerin ısınması, suların yükselmesi gibi etkileri anlatılmaktadır. Birleşmiş Milletler Küresel Kalkınma Amaçları ve ülkelerin küresel iklim değişikliği ile ilgili olması gereken önlemler hakkında bilgi verilir.

IV. BİREYSEL SORUMLULUK:
Tüm öğrenme programları sonrasında bireylerin deniz bilimi, su bilimi ve bireysel sorumlulukların kavramaları sonucunda çevreyi, denizleri ve suyu koruyabilecekleri bilimsel veya fonksiyonel proje üreterek öğrendiklerini hayata geçirebilecekleri ve ileriye dönük olarak proje üretmeleri teşvik edilir.


Neler Kazandırdık?​
MERAK UYANDIRDIK: 
Denizlerin Oksijen Sağladığını ve deniz ekosisteminin karadaki ve denizdeki hayat için önemini anlamalarını sağladık.
DENIZLER VE  İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: İklim Değişikliğinde Denizlerin önemi ve iklim değişikliğinin deniz ekosistemi üzerine etkilerini fark etmelerini sağladık.
DENİZLER VE EKOSİSTEM: Denizlerin Ekosistem içindeki rolünü ve önemini anlattık.
DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMA: Disiplinlerarası çalışmanın önemi ve nasıl birbirini tamamladığını fark etmelerini sağladık.

DÜŞÜNMEYİ SAĞLADIK
HAYAL ETMEK: Ekosistem temelli, teknoloji ve sanatın da dahil edildiği projeler ürettiler.
ÇÖZÜM BULMA: Farklı projeler ve sunumlarla deniz kirliliğine çözüm ürettiler.
OKULLAR ARASI İŞBİRLIĞİ: Akranları ile düşündüklerini paylaşıp farklı fikirleri birleştirdiler ve yepyeni projeler için bir araya geldiler.
BİREYSEL SORUMLULUK: Merak, Hayal etme ve düşünce yolu ile çözümler buldular ve kendileri ve dünyanın geleceği için neler yapabileceklerini fark ettiler

4 ADIMDA FARK YARATTIK
KONUYA HAKİM OLMA: Sıfır atık, iklim değişikliği, denizlerin önemi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konularında çevrimiçi ve yüz yüze eğitimler verdik.
ÖĞRENME: Eğitimler sonunda öğrencilerin okullarında öğretmenleri ile ve bizlerle projeler üretmelerini sağladık.
SORGULAMA: Yaptıklarını, yaşanan çevre olaylarını sorguladılar, iyi örnekleri araştırdılar ve çözümler buldular.
PAYLAŞMA: Tüm aşamaları geçen öğrenciler bilgilerini akranları ve aileleri ile paylaştılar.