Benim Hayalim, Benim Hikayem Öğrenci Açık Rıza Metni

DENİZ TEMİZ DERNEĞİ TURMEPA
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
BENİM HAYALİM, BENİM HİKAYEM PROJE KATILIMCISI VE VELİLERİ AÇIK RIZA METNİ
 
Benim Hayalim, Benim Hikayem Proje Katılımcısı ve Velileri Aydınlatma Metni kapsamında Deniz Temiz Derneği TURMEPA tarafından düzenlenen Proje kapsamında kişisel verileriniz ile velisi/vasisi bulunduğunuz öğrenciye ait kişisel verilerin aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmesini kabul ediyor musunuz?
 
  EVET HAYIR
Proje katılımcısına ait kimlik ve görsel verilerinin Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin görselleştirilerek kamuya tanıtılması ve bilgi verilmesi amacıyla TURMEPA’nın sosyal medya hesaplarında, internet sitelerinde, yazılı ve görsel basın, dergi ve faaliyet raporunda yayımlanması
 
   
Proje katılımcısına ait kimlik ve görsel verilerinin Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ile Proje katılımcısı tarafından ortaya çıkarılan Materyallerin görselleştirilerek kamuya tanıtılması, bilgi verilmesi ve TURMEPA’nın Instagram ve Youtube hesaplarında paylaşılması amaçlarıyla ilgili platformların sağlayıcıları Meta Inc. ve Google LLC.’in yurt dışında bulunan sunucularında barındırılması
 
   
 
 
Öğrenci Adı, Soyadı:
 
Veli/Vasi Adı, Soyadı:
 
Tarih:
 
İmza:
 

Öğrenci Açık Rıza Metni için tıklayınız